فولاد

با کوله باری از تجربه در صنعت فولاد

لیست پروژه های فولاد

عنوان پروژه

کارفرما

موقعیت

سال شروع

طرح و نظارت رفع ترکهای  جرثقیلهای سقفی فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 79
       
بررسی تحلیلی سازه های نوارنقاله ها و سالنهای فولاد مبارکه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 79
       
خدمات مولف بر طرح ساخت جرثقیلهای سقفی گالوانیزه و نظارت بر ساخت اسکلت فلزی و تجهیزات جرثقیل‌ها مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 79
       
طراحی ساختمانی و سازه ای سالن خطوط تولید ورق گالوانیزه و رنگی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 79
       
تهیه طرحهای ساختمانی سازه ای مکانیکال برقی و انبار کویل واحد 52 مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 80
       
طراحی ساختمانهای جانبی پروژه گالوانیزه و ورق رنگی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 80
       
تهیه طرحهای ساختمانی سازه ای و ارائه خدمات نظارت عالی و کارگاهی سالنهای پروژه افزایش ظرفیت واحد نورد سرد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 80
       
طراحی و نظارت عالی و کارگاهی فونداسیون تجهیزات ، ساختمانهای برق ، ساختمانهای جنبی و کفسازی سالنهای طرح و توسعه واحد نورد سرد و ارائه کارهای متفرقه تحت عنوان دستور کار مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 80
       
تهیه طرحهای عملیات ساختمانی سازه ای مکانیکال و انجام خدمات نظارت عالیه و مقیم پروژه های توسعه فولاد سازی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 80
       
تهیه طرحهای عملیات ساختمانی سازه ای مکانیکال و برقی طرح افزایش ظرفیت پروژه انتقال مواد مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 80
       
طرحهای مراحل اول و دوم و سوم طراحی پایه و تفضیلی واکینگ بیم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 80
       
       
       
تهیه طرحهای عملیات ساختمانی سازه ای مکانیکال و برقی و تاسیساتی واحد هیدروژن و دو واحد امولسیون مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 82
       
تهیه طرحهای عملیات ساختمانی سازه ای مکانیکال و برقی متفرقه واحد نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 82
       
بازرسی فنی سالنها و سازه ها و جرثقیلهای شرکت فولاد مبارکه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 82
       
نظارت عالی و کارگاهی  بر اجرای نصب تجهیزات واحد های اسید شویی جدید مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 82
       
طراحی و نظارت راههای اصلی و فرعی و بهسازی راهها و ارائه خدمات مهندسی سازه ، سیویل برقی و مکانیکی واحد های مختلف شرکت فولاد مبارکه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 82
       
طراحی دو عدد واکینگ بیم واحد نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 82
       
طراحی فونداسیون و اسکلت فلزی سالن های کارخانه فولاد نطنز شرکت سولیران اصفهان 82
       
نظارت بر ساخت و نصب جرثقیلهای انبار تختال نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 83
       
تهیه طرحهای مربوط به ادامه سالن واحد 52 فولاد مبارکه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 83
       
طراحی و بازرسی فونداسیون تجهیزات فونداسیون اسکلت و اسلکت فلزی کارخانه فولاد نطنز (SMP2) فولاد نطنز نطنز 83
       
تهیه طرحهای عملیات ساختمانی سازه ای  و مکانیکال و انجام خدمات نظارت عالیه و مقیم پروژه های توسعه فولاد سازی  مجتمع فولاد مبارکه  اصفهان 84
       
طراحی فاز 2 معماری و سازه تاسیسات برق و مکانیکی پارک فن آوری دانشگاه آزاد اسلامی قزوین 84
       
طراحی کانالهای جمع آوری غبار مربوط به 6 دستگاه غبارگیر  شرکت فن اور معادن و فلزات فولاد خوزستان  84
       
تهیه طرحهای مربوط به مراحل اول و دوم و سوم طرحهای توسعه ناحیه انرژی و سیالات  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 85
       
انجام خدمات بازرسی ویژه فلزی و جرثقیل های شرکت فولاد مبارکه  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 86
       
طراحی ساختمانی و اسکلت فلزی تولید ورق خودرو چهار محال و بختیاری شرکت تامکار اصفهان 86
       
طراحی کانالهای جمع آوری غبار پروژه فولاد چهار محال بختیاری شرکت مهندسی فن آورمعادن و فلزات  چهار محال و بختیاری  86
       
طراحی راههای اصلی و فرعی و بهسازی راهها و ارائه خدمات مهندسی سازه ، سیویل برقی و مکانیکی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 86
       
فونداسیون تجهیزات ، ساختمانهای برق ، ساختمانهای جنبی واحد نورد سرد  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 86
       
طراحی راههای اصلی و فرعی و بهسازی راهها و ارائه خدمات مهندسی سازه ، سیویل برقی و مکانیکی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 86
       
مطالعات و تهیه طرحهای مربوط به مراحل اول و دوم و سوم  سیویل و همچنین ارائه خدمات مهندسی در زمینه تهیه طرح‌های سیویل، تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 86
       
خدمات مهندسی و مشاوره صنعتی طرح توسعه ماشین ریخته گری شماره 2 فولاد مبارکه مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 87
       
خدمات مهندسی در زمینه مطالعات و مراحل یک تا سه طرحهای ساختمانی – راهسازی – تاسیساتی برق و مکانیکی و خدمات متفرقه در واحد نورد پیوسته مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 87
       
نظارت عالیه و نظارت کارگاهی در واحد نورد سرد و گرم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 87
       
خدمات مهندسی و مشاوره صنعتی طرح و توسعه واحد ریخته گری شرکت فولاد مبارکه اصفهان توکا اصفهان 88
       
خدمات مشاوره و طراحی پروژه احداث سیستمهای تخلیه،انباشت و برداشت طرح و توسعه آهن سازی فولاد پیوسته سبا توکا  اصفهان 88
       
طراحی کانال های جمع آوری غبار  از محل های مشخص شده برای غبار گیری  پروژه Revamp مطابق با اسناد مناقصه شرکت فن اور معادن و فلزات تهران 88
       
خدمات مهندسی  مشاور در مناقصه (طراحی ،ساخت،نصب و راه اندازی واحد فولاد سازی طرح شهید خرازی)  شرکت کیسون تهران 89
       
فولاد غرب فولاد غرب آسیا تهران 89
       
تهیه طرحهای مربوط به مراحل اول و دوم و سوم طرحهای توسعه نواحی فولاد سازی ، ریخته گری مداوم و سالن بازیافت قراضه  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان  89
       
انجام خدمات مهندسی سیستم کامیون برگردان پروژه فولاد سازی چهار محال بختیاری  شرکت مهندسی فن آورمعادن و فلزات چهارمحال بختیاری 89
       
استفاده از خدمات مهندس مشاور جهت ارزیابی کیفی و فنی وبازرگانی مناقصه گران و تهیه اسناد مناقصه مربوط به مناقصه های ماشین ریخته گری 5 و واحد 28،اصلاح و تکمیل ظرفیت کوره های 1،2،7،8 و احداث کوره  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 89
       
ارائه خدمات مهندسی فاز یک طرح توسعه فولاد آلیاژی یزد میکا سازه یزد 89
       
طراحی کانال های جمع آوری غبار مربوط به شش دستگاه غبار گیر واحد احیای پروژه زمزم دو  شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات اصفهان  89
       
طراحی و مهندسی،تهیه و تدارک کلیه تجهیزات ساخت داخل و خارج از کشور و نصب و راه اندازی کلیه تجهیزات پروژه اتاق برق مشترک واحد احیا مستقیم جدید و توسعه فولاد سازی وایجاد مسیر برق رسانی از پست RED به ساختمان جدید به صورت EPC با مشارکت شرکت نوآوران صنایع دقیق مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 90
       
مشاوره و طراحی واگن برگردان شماره 2 و همچنین سیستم انتقال مواد در مجتمع فولاد مبارکه توکافولاد چهار محال و بختیاری 90
       
طراحی کانالهای جمع آوری غبار پروژه فولاد کاوه جنوب SKS شرکت مهندسی فن آورمعادن و فلزات خوزستان 90
       
خدمات فنی مشاوره در زمینه بازرسی فنی سازه های فلزی و بتنی و جرثقیل های سقفی شرکت فولاد مبارکه  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 90
       
خدمات مهندسی و مشاوره صنعتی برای پروژه RH-TOP توکا اصفهان 90
       
خدمات مهندس مشاور جهت ارزیابی کیفی و فنی و بازرگانی مناقصه‌گران و تهیه اسناد مناقصه مربوط به مناقصه توسعه سبا مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 90
       
مطالعات و تهیه طرحهای مربوط به مراحل اول و دوم و سوم  سیویل و همچنین ارائه خدمات مهندسی در زمینه تهیه طرح‌های سیویل، تاسیسات برقی و مکانیکی مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 90
       
نظارت عالیه و نظارت کارگاهی در واحد نورد سرد و گرم  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 90
       
انجام خدمات مشاوره مقدماتی امکان سنجی(Feasibility Study)وتهیه گزارش ارزیابی اقتصادی اجرای نورد گرم(2) به ظرفیت 4.4 میلیون تن  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 90
       
خدمات طراحی و مهندسی حمل مواد بریکت سازی(Basic&Detail Eng بخش مکانیک) مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 90
       
مطالعات و تهیه طرحهای مربوط به مرحله اول و دوم سیویل،تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه RH-TOP توکا  اصفهان  90
       
جمع آوری و تهیه مدارک مثبت جهت طرح ادعا و دفاع از آن در پروژه کاردامپر2فولاد مبارکه توکا اصفهان 90
       
خدمات مولف بر طرح و مهندسی مشاور در ضمینه مطالعات و طرحهای مربوط کار دامپر 2 توکا  اصفهان 90
       
ارائه خدمات مهندسی فاز یک طرح توسعه فولاد آلیاژی یزد شرکت میکا سازه یزد 91
       
ارائه خدمات مشاوره مورد نياز کارفرما فولاد هرمزگان جنوب هرمزگان  91
       
استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمينه مطالعات و تهيه طرحهاي مربوط به مراحل اول، دوم و سوم طرح هاي ساختماني، راه سازي، راه آهن، تاسيساتي، مکانيکي و خدمات متفرقه در واحد نورد پيوسته سبا مجتمع فولاد مبارکه اصفهان  91
       
استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمينه مطالعات و تهيه طرحهاي مربوط به مراحل اول و دوم پروژه هاي سيستم هاي اعلام و اطفاء حريق در شرکت فولادمبارکه و ناحيه سبا مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 91
       
طراحی و مهندسی غبارگیر مرطوب سبا توکا اصفهان 92
       
ارائه خدمات مهندسی و تهیه نقشه های سیستم انتقال مواد،سیستم غبار گیروداکتهای جمع آوری غبار،ساختمان سرند، سیلوها آهک ذوب آهن صفا فولاد اصفهان 92
       
خدمات مهندسی مرحله اول و دوم سیویل، تاسیسات برقی و مکانیکی پروژه RH-TOP توکا  اصفهان 92
       
انجام خدمات مهندسی سیستم حمل مواد پروژه چهار محال و بختیاری شرکت مهندسی فن آورمعادن و فلزات چهار محال و بختیاری 92
       
اجرای سیستم اعلام و اطفا حریق مگا مدول های طرح شهید خرازی فولاد مبارکه به صورت EPC شرکت ذوب آهن اصفهان 92
       
نقشه برداری ذوب آهن شرکت ذوب آهن اصفهان 92
       
استفاده از خدمات مهندس مشاور جهت طراحی مفهومی و پایه ای، انتخاب تکنولوژی، جانمایی، ارزیابی کیفی و فنی و بازرگانی مناقصه گران و تهیه اسناد و برگزاری مناقصه مربوط به نورد گرم مجتمع فولاد مبارکه  اصفهان 92
       
 طراحی فونداسیون تجهیزات ماشین ریخته گری شماره 5 فولاد مبارکه  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 93
       
انجام فعالیت های طراحی و مهندسی در واحد سیویل و سازه شرکت بیتا طرح نوآور تهران 90
       
خدمات مشاوره ای درزمینه مهندسی پایه، تفصیلی، نظارت عالیه و کارگاهی برای پروژه بازسازی و توسعه نورد 650 جهت تولید ریل های UIC60 و U33 شرکت ذوب آهن  اصفهان  93
       
تهیه اسناد مناقصه بهره برداری از واحد احیا مستقیم صبا فولاد خلیج فارس صبا فولاد خلیج فارس بندر عباس 93
       
ارائه خدمات مشاوره، نظارت، کنترل پروژه و بازرسي فني قراردادهاي توسعه ناحيه فولادسازي و نورد پيوسته سبا مجتمع فولاد مبارکه  اصفهان 90
       
 خدمات مشاور جهت افزایش بهره‌وری در خط تولید و واحدهای جانبی طرح‌های بازسازی نوسازی و اصلاحی شرکت ذوب آهن شرکت ذوب آهن اصفهان 90
       
 استفاده از خدمات مشاور در زمینه طراحی، نظارت کارگاهی و نظارت عالیه در واحد نورد سرد و گرم مجتمع فولاد مبارکه اصفهان  90
       
 خدمات مشاوره سيستم اعلام و اطفاء حريق شهيد خرازي  مجتمع فولاد مبارکه  اصفهان  91
       
 ادامه استفاده از خدمات مهندس مشاور در زمینه مطالعات وتهیه طرحهای مربوط به مراحل اول و دوم و سوم طرحهای توسعه نواحی فولاد سازی و ریخته گری مداوم  مجتمع فولاد مبارکه اصفهان 91
       
 طراحی مهندسی سازه و فونداسیون سالن‏ها و تاسیسات مکانیک و برق کارخانه MIDA شرکت مجتمع فولاد روهينا جنوب اصفهان  92
       
 طراحی و نظارت بر اجرای پروژه فولاد سازی یزد I فولاد الیاژی یزد 92
       
انجام خدمات مشاوره مهندسی در فاز امکان سنجی برای احداث کارخانه فولادسازی  اخگر سرخس شرکت فولاد اخگر سرخس منطقه ویژه اقتصادی سرخس 93
       
خدمات مشاور جهت ارائه خدمات مهندسی، انتخاب تامین کنندگان خارجی و داخلی، راهبری، هماهنگی، نظارت عالیه و کارگاهی، برنامه ریزی و کنترل پروژه، بازرسی فنی ساخت داخل و خارج از کشور مربوط به پروژه فولادسازی شرکت آذرفولاد امین به ظرفیت 400 هزار تن در سال شرکت آذر فولاد امین بستان آباد 93
       
امور مهندسی ذوب آهن II شرکت ذوب آهن اصفهان 93
       
انجام خدمات مهندسی طراحی سیویل ، سازه، مکانیک، برق و ابزاردقیق بخش حمل مواد پروژه احیا مستقیم سبزوار شرکت مهندسی فن آور معادن و فلزات سبزوار 94
       
طراحی پایه و تفصیلی ساختمان آتش نشانی و بهداری صبا فولاد خلیج فارس صبا فولاد خلیج فارس بندر عباس 94
       
خدمات مهندسی پروژه صبا خلیج فارس رسول ماشین بندر عباس 95
       
خدمات مشاوره واحدهای فولاد سازی و احیای مستقیم کارخانه فولاد قائنات- (MC) فولاد صنعت قائنات خراسان جنوبی 95
       
خدمات مشاوره کارخانه احیاء فولاد گستر الماس  فولاد گستر الماس کردستان 95

 

گالری

نگاهی به پروژه های انجام شده توسط شرکت فرا تحقیق سپاهان
مطالعه بیشتر

درباره ما

شرکت فرا تحقیق سپاهان ازسال 1375 با چشم انداز نیل به جایگاه بهترین و خوشنام ترین شرکت مهندسی و بهترین ارائه دهنده را حل های صنعتی در ایران و خاورمیانه و....
مطالعه بیشتر

ما را دنبال کنید

فارسی
English