تیمی با سرپرستی Luis Sanz رئیس انجمن پارک های علم و فناوری دنیا و مناطق نوآوری به همراهی خانم Daniela Carolina Eckert   مدیر اجرایی پارک علم و فناوری دانشگاه برزیل و خانم Mari Adahl مدیر بخش توسعه شهری پارک علمی سوئد و آقای دکتر کشمیری ریاست شهرک علمی تحقیقاتی اصفهان و دکتر فرید مر رئیس پارک علم و فناوری فارس برای بازدید از توانمندی شرکت فراتحقیق و شرکتهای دانش بنیان در محل دفتر مرکزی حضور بهم رسانند. طی این بازدید توانمندی ها و موضوعات مطالعاتی شرکت فراتحقیق بخصوص در موضوع کاهش مصرف آب و بازیافت آب توضیح داده شد. بازدیدکنندگان ضمن آقای مهندس سعادت نیا مدیرعامل آقای مهندس بهشتی ریاست هیئت مدیره و تعدادی از متخصصین این شرکت در این بازدید حضور داشتند. 

 

گالری

نگاهی به پروژه های انجام شده توسط شرکت فرا تحقیق سپاهان
مطالعه بیشتر

درباره ما

شرکت فرا تحقیق سپاهان ازسال 1375 با چشم انداز نیل به جایگاه بهترین و خوشنام ترین شرکت مهندسی و بهترین ارائه دهنده را حل های صنعتی در ایران و خاورمیانه و....
مطالعه بیشتر

ما را دنبال کنید